Aktiv Cytomegalovirus i fosterstadiet kan give alvorlige skader på barnet

CMV, forkortelse for cytomegalovirus (sy-to-me-ga-lo-vi-rus), er en hyppigt forekommende virus som mennesker i alle aldre kan få og når man har den, har man den for resten af livet. CMV kan være i dvale og kan blive aktiv. I de fleste tilfælde vil en bærer af CMV ikke opdage nogen virkning, overhovedet. Det menes af den påvirker de med nedsat immunforsvar f.eks. når vi har en forkølelse eller influenza. Men en aktiv CMV hos moderen, kan have en skadelig virkning på et foster, med alvorlige handikap på f.eks. syn og hørelse.
Formålet med denne hjemmeside er at udbrede kendskabet til CMV med håbet om at nedbringe antallet af handikappede børn som følge af CMV.

 

Efterlysning: nogen, der vil engagere sig i et formidlingsarbejde omkring CMV